Вие се наоѓате: Дерматовенерологија

Дерматовенерологија

При секоја промена на кожата битно е да се посети дерматолог за навремено поставување на дијагноза и спречување на ширење  и компликации од болеста, како и пренос од едно на друго лице.

Со правилна терапија се спречува ширење на инфекции на кожата од бактериско потекло, вирусно, габично или паразитарно.Често пати промените на кожата ни се прв сигнал кој укажува на заболувања на внатрешните органи на телото ( диабетес, хормонални пореметувања, инфективни заболувања, дегенеративни заболувања на некои органи, вродени синдроми, бенигни и малигни тумори, т. е. паранеопластични заболувања, пореметувања на васкуларниот систем…)

Алергиите се се почести во модерниот живот.
Заболувањата на кожните аднекси (косата, ноктите, потните и лојните жлезди) исто така спаѓаат во дерматологија.

Кожните карциноми се во значителен пораст, посебно кај луѓе кои се повеќе изложени на сончеви и други зрачења. Секоја сомнителна промена треба веднаш да се пријави на лекар.Бемките можат да се трансформираат во меланомалигном.
Посебно е важно да се обрне внимание на бемките, постојано да се следат и да се препознаат следните промени:

-          промена на бојата

-          промена на формата

-          промена на големината

-          појава на нови – “сателитски” бемки околу првобитната промена

-          раничка, секреција или крварење од бемката

-          чешање или појава на болка на бемката

Овие промени мора да се пријават на лекар. Во колку меланомот е на време дијагностициран постојат шанси за излекување.